7. Kristiansand Sjø

Eiendeler

Alle medlemmer i syvende kan låne hytter, båter og turutstyr når det ikke brukes til speideraktiviteter. Storsalen i speiderhuset leies også ut til aktive ledere får en meget rabatert pris.

Vilkår:
  • Husk å gå gjennom sjekklister for respektiv båt, hytter og hus.
  • Fyll ut dekksdagboka etter tur.
  • Du er selv ansvarlig for å skaffe/ etterfylle drivstoff.
  • For å låne Gyda må du ha godkjent sertifikat og utsjekk.
  • For å låne firlinger må du har godkjent sertifikat og utsjekk.
  • Randøya disponeres i oddetallsuker, året gjennom.

Se under menypunktet "Eiendeler" og den enkelte båt, hytte eller hus for nermere info om utlånsansvarlig.

For utlån av turutstyr kontakt utstyrsansvarlig på utstyr@syvende.no for avtale.


Gyda

Gyda er gruppens "stolthet" og altomfattende skjønnhet!

Speiderhuset

Speiderhuset i Terenveiga ble reist på dugnad i god gammel speiderånd i 1996. Huset inneholder storsal og kjøkken, 3 grupperom + diverse grupperom, lager i underetasjen. Huset rommer uten problem 30-40 personer.

Sjøbua

Sjøbua og bryggene i Terneviga er "der det alltid er noen og der det alltid skjer noe".

Firlingene

Firling- Trygg og solid seilbåt på 24 fot

VG Joller

Vi har i dag 20 Stk. VG- joller som er komplette med årer, ror, kjøl og seil.
Disse båtene blir hovedsakelig brukt av de yngste speiderne i gruppa. (Mannskapene)
Det er mannskapene som har hovedansvaret for VG-jollene og holder disse vedlike.

Kanoer

Syvende har en henger med 8 kanoer inkludert utstyr (vest og årer) til 24 personer!

Småbåter

Askeladden

Randøya

Kristiansand kommune overtok Randøya fort fra Forsvaret i 2002. Forsvaret disponerte den søndre delen av østre Randøya. Denne delen av øya er nå tilgjengelig for allmennheten.

Talbua

Speiderhytta tilhørte opprinnelig 6. Kristiansand Speidergruppe. Hytta er bygd i 1971 og ligger ved idylliske Talbuvann i Søgne kommune.

Hotellet

Hotellet er ei koselig lita koie som ligger i Godthola, ved Bukksteinsvann i Vågsbygdskauen. Den ligger spennende plassert under en stupbratt fjellskrent, med en koselig bålplass og en fin liten bekk rennende like forbi.

Kastellet

Syvendes gamle gapahuk «Motellet», ble bygget av roverne til rover 5-kamp i 1987. Et fint byggverk, bygget på dugnad av tømmer hogd på stedet, og boret, plugget og kilt sammen i beste håndverkstradisjon.