7. Kristiansand Sjø

Vandrere

Speidere som går i 8. til 10. klasse (13 - 16 år), er vandrere.

I vandrerne er patruljene mer selvstendige. Alle patruljer har en dedikert voksenkontakt som støtter og veileder. Grunnprinsippet er at speiderne skal få trening i å samarbeide og løse utfordringer sammen med jevnaldrende. De eldre speiderne skal veilede de yngre, og inkludere disse i patruljen. Gjennom året kjører vi som hovedregel ett felles, voksenstyrt troppsmøte i måneden mens resten av møtene er selvstendige patruljemøter. I sommerhalvåret blir det ofte til en mellomting. Patruljene møter felles i Terneviga, men arbeider selvstendig ute i båten med oppgaver tildelt av de voksne. Resten av året må patruljene arbeide innenfor programmet som er satt opp, for å sikre god aktivitet og utvikling.

Vandrerne seiler Firlinger, og bygger erfaring for å snart kunne mestre håndteringen av flaggskipet, Gyda, når de går over til roverlaget etter endt ungdomsskole.