7. Kristiansand Sjø

VG Joller

Vi har i dag 20 Stk. VG- joller som er komplette med årer, ror, kjøl og seil.
Disse båtene blir hovedsakelig brukt av de yngste speiderne i gruppa. (Mannskapene)
Det er mannskapene som har hovedansvaret for VG-jollene og holder disse vedlike.

Båten i seg selv er en jolle som kan brukes til alt. Til å være en jolle er den god å ro, den er en flott båt å lære å seile i, den kan utstyres med liten påhengsmotor og oppfører seg godt som motorbåt, går greit på et biltak og er en grei slepejolle.

Det er en masse innebygget sikkerhet i jollen - de minste er ikke istand til å kantre den under seil, fordi det ikke er noe sted å gjøre fast skjøtet, og utvekslingen er slik at de minste ikke klarer å holde igjen skjøtet om det skulle bli fare for kantring. Båten har dobbelt skrog med masse luft imellom, fylles båten med vann, har den en restoppdrift på 300kg.