7. Kristiansand Sjø

Speiderhuset

Speiderhuset i Terenveiga ble reist på dugnad i god gammel speiderånd i 1996. Huset inneholder storsal og kjøkken, 3 grupperom + diverse grupperom, lager i underetasjen. Huset rommer uten problem 30-40 personer.

Alle brukere har plikt til å sette seg inn i husreglementet og følge det. Dette fås ved henvendelse til utleieansvarlig.

Booking: Utleie ansvarlig Steen Nielsen - tlf 479 35 330

Drift og vedlikeholdsansvarlig: Steen Nielsen